Lễ cưới Thanh Trung & Bích Thu tại <br> Sheraton Hanoi Hotel

Lễ cưới Thanh Trung & Bích Thu tại
Sheraton Hanoi Hotel

Lễ thành hôn

Thành Trung & Bích Thu

Mong rằng, với bàn tay của chúng tôi,và tình yêu của các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời!.

Vân Chilie

Sheraton Hanoi Hotel

Thong ke
Gọi: 038 511 7799 (Tư vấn viên) Tư vấn qua Messenger Trò chuyện qua Zalo